LANGUAGE :
ที่เที่ยวหัวหิน อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ ประจวบคีรีขันธ์
 
 

อุทยานราชภักดิ์ ก่อสร้างโดยกองทัพบก โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย ทิศตะวันตกติดภูเขาและด้านหน้าเป็นทะเล

ขณะเดียวกันผังการตกแต่งจัดวางยังทำตามตำราพิชัยสงคราม เกี่ยวกับการตั้งค่ายสร้างเมืองและวางกระบวนทัพในอดีต

ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องดวงชะตาและความมั่นคงของประเทศ ถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นเป็นรูปร่างของดาวแปดเหลี่ยม

ชื่ออุทยานราชภักดิ์ ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พอจอดรถเสร็จแล้ว จะพบกับส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง

7 พระองค์ (ไม่เสียค่าเข้าชม) จากตรงนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถที่จุดบริการได้ทันที

ซึ่งเจ้าหน้าที่ขับรถจะบรรยายประวัติคร่าวๆ ของอุทยานราชภักดิ์ให้เราฟัง โดยบรรยายเป็นบทกลอนด้วย

ซึ่งกว่ารถจะขับถึงตรงส่วนของพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ไทย กลอนก็จบบทพอดี อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากบริเวณนี้อยู่กลางแจ้ง แนะนำว่าควรเตรียมหมวก ร่ม แว่นกันแดดให้พร้อมไว้


 เมื่อได้ยืนมองใกล้ๆ จะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของรูปหล่อสำริดขนาด 13.9 เมตร มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

ออกแบบโดยช่างจากกรมศิลปากร พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ อันได้แก่

  1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (สมัยกรุงสุโขทัย)
  2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
  3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
  4. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สมัยกรุงธนบุรี)
  5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
  6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
  7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ สายพระเนตรของบูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ จะมาบรรจบกันเป็นจุดเดียวบริเวณด้านหน้าด้วย

ทุกพระองค์ยืนและถือศาสตราวุธ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งน่าเกรงขาม และคอยปกปักรักษาบ้านเมืองสืบไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ที่เที่ยวหัวหิน อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ ประจวบคีรีขันธ์ (trueid.net)

 

 

23 เมษายน 2565
Hot Promotion
Hot Promotion